Avokat
HAVA SHURDHI

BLV. GJERGJ FISHTA, P. 3, K. II, PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR , 1000 - Tiranë

0692039139

[email protected]