Agjenci dhe ndërmarrje publike
AGJENCIA PER ZHVILLIM EKONOMIK RAJONAL

RRUGA SKENDERBEJ, 1000 - Tiranë

0682097009

[email protected]