Kompani ndërtimi
LBL KONSTRUKSION

BLV. ZHAN DARK , 1000 - Tiranë

0674089120

[email protected]