Ministri
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

BLV. ZHAN DARK, BRENDA AMBJENTEVE TE QKB, 1000 - Tiranë

692180172

[email protected]