Filma audiovizual, reklama dhe multimedia - realizimi dhe dyfishimi | Mikro filma dhe mikro produkte - aparatura dhe shërbime
SCRB & NKNB

BLV. BAJRAM CURRI, P. AGIMI, H. 4, AP. 79, 1000 - Tiranë

0693296017

[email protected]