Energjia elektrike - shoqëria e prodhimit dhe shërbimet | Shkëmbyes energjie
PROJEKSION ENERGJI SH.A.

RRUGA ALI BAUSHI, 1000 - Tiranë

0692022202

anastas_riska@yahoo.com