Kompani ndërtimi | Blloqe betoni - prodhim dhe tregtim | Konstruksione metalike
ALBAN COSTRUZIONI

RRUGA VANGJEL NOTI, 1000 - Tiranë

042454299

0694096601 -

0694096602

[email protected]

www.albancostruzioni.com

https://it-it.facebook.com/AlbanCostruzioniGroup/
Përshkrimi:
Alban Costruzioni, i çertifikuar me UNI EN ISO 9001-2015, është kompania lider në Shqipëri për prodhimin e shtyllave centrifugale TU, MT, nënstacione elektrike të tipit BOX, nënstacione elektrike me madhësi të ndryshme për transformatorë dhe traversa metalike të të gjitha llojeve.Alban Costruzioni Group është gjithashtu i çertifikuar me UNI EN1090-1: 2012 dhe ISO 3834: 2006 që në thelb do të thotë se në të gjitha fazat e prodhimit, nga blerja e materialit deri tek dorëzimi i produktit, kryen testet dhe kontrollet e kërkuara nga specifikimet dhe rregulloret në fuqi dhe është në posedim të kualifikimit të proçedurave të saldimit dhe liçencave për saldatorë. Është i specializuar në ndërtimin dhe instalimin e: -Ndërtesat industriale; -Urave; -Mbulon; -Shkallë sigurie dhe zjarri; -Kasetë për linjat elektrike.
Detajet:
Dërgesë në adresë
SI
Mundësi parkimi:
SI
Mundësi kthimi:
SI