Avokat | Studime dhe konsulenca ligjore dhe noteriale
ADMIR KERXHALLIU

RRUGA DON BOSKO, 4000 - Shkodër

0684024494

[email protected]