Goma - shitje dhe rindërtime
GOMISTERI LALI

RRUGA GJIN ZENEBISI, LGJ. PLLAKE, 6000 - Gjirokastër

0692231425

[email protected]