Minerale, nxjerrje përpunim
MINING VENTURES ALBANIA

RRRUGA KAJO KARAFILI, P. BIMBASHI, AP. 9/A , 1000 - Tiranë

697072450

[email protected]