Dyqan mishi | Mbetje mishi - grumbullimi dhe trajtimi
PETRIT DURAKU

MENGEL, NGJITUR ME RESTORANT BARDHI, 3000 - Elbasan

0682989366

ypa9724@ypa.com