Kompani ndërtimi | Autobetonier dhe betonier
KOMPANI NDERTIMI

RRUGA HASAN QOSJA, PRANE SUPERMARKET MIRDITA, 1000 - Tiranë

686307010

ypa19181@ypa.com