Perpunim druri | Paketime dhe ambalazhe
I.L.LEONESHA

ZHAM SEKTOR, 9000 - Lushnjë

0672039861

[email protected]

Përshkrimi:
I.L.Leonesha shpk është një kompani që merret me ambalazhimin industrial në dru dhe kompesatë. Aktiviteti i saj filloi në vitin 2003. Merret me sistemimin dhe rregullimin e paletave. I.L.Leonesha tregton paleta në tregun vendas dhe gjithashtu eksporton. Kjo kompani merret me certifikimin e ambalazhimit te drurit per transport të tij jashtë kufijeve të Shqipërisë. I.L.Leonesha ka një kontratë me Chep e cila është një ndër kompanitë lider globale për tregtimin e paletave të standardeve bashkëkohore. Kompania CHef nuk shet paleta, ajo është e autorizuar të japë me qera këto paleta në BE.
Detajet:
Dërgesë në adresë
NO
Mundësi parkimi:
NO
Mundësi kthimi:
NO