Agjenci dhe ndërmarrje publike
DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

RRUGA MUHAMEDIN LLAGANI, NR. 10, 1000 - Tiranë

688015833

[email protected]