Peshkimi detar dhe oqeanik - paisjet dhe materialet
VARKA PIERO AMATO

RRUGA PESHKATARI, TEK MARINA, 9700 - Sarandë

0696303134