Insekticide, fungicide dhe pesticide
HASAN LEVONJA

RRUGA FAN NOLI, LGJ. KADRI QYSTRI, 9000 - Lushnjë

0692271878