Bar-Kafe
QAMILE SELAMI

BLV. RRAPO HEKALI , 9300 - Ballsh

0692181794