Pleh dhe fertilizues | Insekticide, fungicide dhe pesticide
NEZIR SALLA

RRUGA PEQIN - ELBASAN, 3500 - Pajovë

0696085793

tafanihygerta@hotmail.com