Peshk i fresket dhe i ngrirë-Përpunim dhe shitje
NIKOLL PLLUMBAJ

PORTI SHENGJIN, 4500 - Shëngjin

0672036076