Produktet ushqimore- shitje me pakice
LEKA - 2007

AUTOSTRADA LEZHE - TIRANE, KM. 4, 4500 - Shëngjin

0682081887

leka-2007@hotmail.com