Mëngjezore
BERTI LULJA

RRUGA KRYESORE, 9000 - Golem

0694660038