Konsullata
KONSULLI I PËRGJITHSHË NË GJIROKASTËR

SHESHI I CERCIZIT, 6000 - Gjirokastër

0584262010

grgencon.arg@mfa.gr