Materiale plastike - prodhim dhe punime
M.C.P.

TEK ISH-NDERMARRJA SERAVE, LGJ. 14, SHKOZET, 2000 - Durrës

0692087474

[email protected]