Internet, rrjet interneti - shërbime
PALI DAKA

RRUGA MEZI I URAVE, ND. 11, H. 4, 5007 - Ura-Vajgurore

0692674917

[email protected]