Fidanishte e luleve dhe e bimëve
ENGJELLUSHE DYSHNIKU

RRUGA VELABISHT GORICE, ND. 10, H. 1, 5000 - Velabisht

0698720381