HYR NË YELLOW PAGES ALBANIA

LOGO E BIZNESIT -
RUBRIKA 4 4 6 3 2
ADRESA 1 1 1 1 1
TELEFON FIKS 1 1 2 1 -
CELULAR 1 1 2 1 1
EMAIL 1 2 3 1 1
WEB 1 2 2 - -
INSTAGRAM - - 1 - -
FACEBOOK - 1 1 - -
LINKEDIN - - 1 - -
PINTEREST - - 1 - -
TEKST PERSHKRUES 600 KARAKTERE 750 KARAKTERE 1000 KARAKTERE 450 KARAKTERE -
FOTO 6 10 20 2 -
VIDEO - - -
NR. FILIALEVE NË HARTË 2 3 5 - -
FJALË KYCE 6 10 20 3 -
PUBLIKIMI TEK OFERTAT E JAVËS 1/VIT 3/VIT 5/VIT 1/VIT 1/VIT
SHËRBIMI PREVENTIVIT
VITRINE PER 12 PRODUKTE & SHERBIME/FQ - 1FQ 2 FQ - -
190 .00 € 420 .00 € 670 .00 € 50 .00 € FALAS
ZGJIDH ZGJIDH ZGJIDH ZGJIDH ZGJIDH